Browsing by Author Papazova, Eva

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2015-10-16Крос-културно изследване на психологичните типове в годините на възникваща зрелостPapazova, Eva; Moody, Raymond; Bathurst, John
2016-04-29Личност, кариерни интереси и стратегии за професионална реализация в годините на възникващата зрелост (18-29 г)Papazova, Eva
2016-04-29Динамика в основните индивидуални ценности при български студенти във възникваща зрелост – 18-29 г.Garvanova, Magdalena; Papazova, Eva
2017-04-28Българска стандартизация на скалата за себеоценка на морис розенбергDilova, Margarita; Papazova, Eva; Koralov, Metodi
2018-10-31Дименсии на възникващата зрелост и дистрес на идентичносттаPapazova, Eva; Alexandrova-Karamanova, Anna
2019-04-30Ригидно осмисляне и психично здраве във възникваща зрелостPapazova, Eva; Alexandrova-Karamanova, Anna
2019-04-30Българска адаптация на въпросника на купърсмит за измерване на самооценката при възрастни (форма с)Stoyanova, Stanislava; Papazova, Eva; Garvanova, Magdalena